Prof. dr hab. n. med. Rafał Czepczyński
Komitet naukowy