dr hab. n. med. Mirosław Dziuk, prof. WIM
Komitet naukowy
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński
Wykładowca
dr n. med. Andrzej Mazurek
Wykładowca
dr Maciej Kołodziej
Wykładowca