Program

Program naukowy:

PIĄTEK 5.04.2019

13.00 – 14.00 Rejestracja

14.00 – 14.30 Anatomia radiologiczna węzłów chłonnych

Dr med. Izabela Guzikowska-Ruszkowska

14.30 – 15.00 Warsztaty: ocena zajęcia węzłów chłonnych w PET/CT

Dr med. Izabela Guzikowska-Ruszkowska

15.00 – 15.45 Chłoniak Hodgkina – klinika, diagnostyka, leczenie, kiedy hematolog potrzebuje PET?

dr. hab Maciej Kaźmierczak

15.45 – 16.15 Przerwa

16.15 – 17.00 PET/CT w ocenie stopnia zaawansowania i odpowiedzi na leczenie agresywnych chłoniaków   

dr med. Agnieszka Warszewska

17.00 – 18.30 Warsztaty: PET/CT w chłoniaku Hodgkina

dr med. Agnieszka Warszewskadr. hab Maciej Kaźmierczak, dr hab. n. med. Rafał Czepczyński

18.30 – 19.00 Powikłania chemioterapii w obrazie CT

lek. med. Michał Wyrzykowski

19.30 – 22.00 Kolacja: Restauracja Pretekst

 

SOBOTA 6.04.2019

8.30 – 9.15 Chłoniaki niehodgkinowskie – klinika, diagnostyka, leczenie, kiedy hematolog potrzebuje PET?

dr. hab Maciej Kaźmierczak

9.15 – 10.15 Warsztaty: PET/CT w agresywnych chłoniakach niehodgkinowskich

dr. hab Maciej Kaźmierczak, dr hab. n. med. Rafał Czepczyński

10.15 – 10.40 Przerwa

10.40 – 11.30 Rola badań PET-CT w chłoniakach o powolnym przebiegu  

Prof. dr hab.  Mirosław Dziuk

11.30 – 12.30 Warszaty: PET/CT w chłoniakach o powolnym przebiegu

Prof. dr hab.  Mirosław Dziuk

12.30 – 13.00 Chłoniaki wieku dziecięcego

lek. med. Agnieszka Wziątek

13.00 – 13.45 Lunch

13.45 – 14.30 Warsztaty: PET/CT w chłoniakach u dzieci

lek. med. Agnieszka Wziątek, dr hab. n. med. Rafał Czepczyński

14.30 – 15.00 PET/CT w szpiczaku

dr hab. n. med. Beata Chrapko

15.00 – 15.30 MR – znaczenie w szpiczaku i chłoniaku

lek. med. Michał Wyrzykowski

15.30 – 16.00 Warsztaty PET/CT w szpiczaku

dr hab. n. med. Beata Chrapko, lek. med. Michał Wyrzykowski

16.00 – 17.00 Test końcowy, zakończenie kursu

dr hab. n. med. Beata Chrapko, dr hab. n. med. Rafał Czepczyński

Wykładowcy

Dr hab. n. med. Rafał Czepczyński

Dr hab. n. med. Rafał Czepczyński

Kierownik Pracowni Medycyny Nuklearnej Kliniki Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, kierownik Pracowni PET-CT Affidea w Poznaniu, Sekretarz Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Przewodniczący Komitetu Naukowego Szkoły Medycyny Nuklearnej.

 

Dr med. Agnieszka Fijołek-Warszewska

Dr med. Agnieszka Fijołek-Warszewska

Dr hab. n. med. Beata Chrapko

Dr hab. n. med. Beata Chrapko

Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wojewódzki (Lubelskie) konsultant z zakresu Medycyny Nuklearnej. Przewodnicząca Komitetu Naukowego Szkoły Medycyny Nuklearnej.

 

 

Dr hab. Maciej Kaźmierczak

Dr hab. Maciej Kaźmierczak

Prof. dr hab. Mirosław Dziuk

Prof. dr hab. Mirosław Dziuk

Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, kierownik Zakładu PET/CT Affidea w Warszawie, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.

 

 

 

 

Lek. med. Agnieszka Wziątek

Lek. med. Agnieszka Wziątek

Dr med. Izabela Guzikowska-Ruszkowska

Dr med. Izabela Guzikowska-Ruszkowska

Specjalista radiolog, Pracownia PET-CT Affidea w Poznaniu, Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala w Puszczykowie S.A.

 

 

 

 

 

Lek. med. Michał Wyrzykowski

Lek. med. Michał Wyrzykowski