Program

Program naukowy:

Temat: PET/CT w szpiczaku

18:00-18:20   Klinika szpiczaka mnogiego. 
dr hab. med. Dominik Dytfeld

18:20-18:45   PET/CT w szpiczaku mnogim
prof. dr hab. n. med Rafał Czepczyński

18:45-19:00   Rola MR w szpiczaku mnogim
dr n. med. Michał Wyrzykowski

19:00-20:00   Przegląd przypadków PET/CT
prof. dr hab. n. med. Rafał Czepczyński / dr n. med. Michał Wyrzykowski